• Focus

  De “Internet of Things” (IoT) beschrijft een enorme technologische ontwikkeling. Het internet zoals we dat nu kennen zou je hoofdzakelijk kunnen beschrijven als het “Internet of Screens”. Bijna iedere interactie die we hebben met het internet gaat via het scherm van onze telefoon, tablet of computer. In de nabije toekomst is dit heel anders. Het internet is dan in veel van de objecten om ons heen geïntegreerd: van koelkasten en thermometers tot stoplichten en watermeters. Deze ontwikkeling brengt een enorm aantal kansen met zich mee, zeker ook voor de nutssector.

  Maar hoe verkennen de verschillende nutsbedrijven deze kansen en waar liggen de grootste ruimtes voor samenwerking?

   

 • Ontmoet het team!

   

  V.l.n.r. Marco de Koe (PWN), Spencer Heijnen (CrossOver), Rob van der Hoek (Stedin), Joukje Keuning (Vitens), Jos Baars (Vitens), Hedwig Elders (Vitens).

    

 • Proces

  Hoe heeft het team dit vraagstuk aangepakt?

  Interviews

  De deelnemers hebben binnen- en buiten de deelnemende bedrijven mensen geïnterviewd. Hoe anticiperen bedrijven op de opkomst van IoT? Zijn er al bestaande initiatieven om samen te werken aan bijvoorbeeld dataverzameling en verwerking?

  Analyse van resultaten

  De volgende conclusies kwamen al snel naar voren:

   

  - Er wordt nog te weinig samengewerkt om te innoveren - wel veel gepraat maar weinig gedaan - terwijl iedereen overtuigd is dat samenwerking niet alleen het collectief maar ook het eigenbelang dient van de individuele nutsbedrijven

   

  - Vruchtbare plekken voor samenwerking zijn o.a. samen:

  opleiden van mensen met expertise op gebied van IoT

  advies uitwisselen en/of gezamenlijk inkopen bij externe partijen rondom IoT

  data standaarden opstellen die het delen hiervan bevordert

   

  - Een gemeenschappelijke standaard om data te verzamelen is een logische plek om te starten met samenwerken. Immers het uitwisselen van data onderling is een voorwaarde voor vele andere vormen van samenwerking.

   Oplossing

   Het ‘first mover problem’ bleek een van de voornaamste redenen om terughoudend te zijn om concrete toezeggingen te doen tot samenwerking. D.w.z.: Niemand wil risico nemen door tijd en geld te steken in een project als anderen bij succes gratis aan kunnen haken en bij falen niets van de kosten hoeven te dragen.

   Daarom komt dit team met het volgende voorstel: “Wij gaan een gezamenlijke datastandaard opzetten als minstens 8 partijen toezeggen om mee te doen. Evides en Vitens doen mee. Jouw organisatie ook?”

  1. Resultaat

   Om onze bevindingen en dit voorstel breder onder de aandacht te krijgen binnen de nutsector hebben we het volgende filmpje gemaakt. Kijk het, like het, deel het en help mee deze samenwerking te realiseren!

  2. Informatie

   Wil jij meer weten over deze samenwerking en/of wil je aansluiten bij deze samenwerking? Vul dan hier je gegevens in en wij nemen snel contact met je op!